Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Jezus krzewem winorośli

Jezus przyrównuje się do krzewu winorośli, a swoich uczniów do gałązek winorośli.
1
Kiedy Jezus spożywał z uczniami kolację paschalną, powiedział: „Ja jestem prawdziwym krzewem winorośli, a mój Ojciec jest ogrodnikiem”. – Slajd 1
2
„Każdą gałązkę, która nie przynosi owocu we Mnie, odcina. Tę zaś, która rodzi owoce, oczyszcza, aby jeszcze bardziej owocowała”. – Slajd 2
3
„Trwajcie we Mnie tak, jak Ja w was. Tak jak gałązka nie może przynieść owocu sama z siebie, jeśli nie pozostanie w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we Mnie nie będziecie trwać”. – Slajd 3
4
„Ja jestem krzewem winorośli, a wy gałązkami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi obfity owoc, bo beze Mnie nie jesteście w stanie nic uczynić”. – Slajd 4
5
„Jeżeli ktoś nie trwa we Mnie, zostanie odrzucony – tak jak gałązka, która usycha. Zbiera się je, wrzuca w ogień i spala”. – Slajd 5
6
„Jeśli będziecie trwać we Mnie i moja nauka w was, proście, o cokolwiek chcecie, a spełni się wam. Mój Ojciec będzie uwielbiony przez to, że przyniesiecie obfity owoc i okażecie się moimi uczniami”. – Slajd 6
7
Slajd 7