Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Ostatnia wieczerza

Jezus wyjaśnia uczniom, w jaki sposób powinni Go wspominać aż przyjdzie.
1
W czasie ostatniej wieczerzy Jezus poruszony do głębi wyznał: „Zapewniam was, że jeden z was Mnie wyda”. – Slajd 1
2
Uczniowie zaczęli przyglądać się sobie nawzajem niepewni, o kim mówi. – Slajd 2
3
A jeden z Jego uczniów – ten, którego Jezus kochał – zajmował miejsce najbliżej Jezusa. Szymon Piotr dał mu więc znak, by się dowiedział, o kim Jezus mówił. – Slajd 3
4
On więc oparł się na piersi Jezusa i zapytał: „Panie,o kogo chodzi?”.  Jezus odpowiedział: „To ten, dla którego zamoczę kawałek chleba i podam mu”. – Slajd 4
5
Jezus zamoczył kawałek chleba i podał Judaszowi Iskariocie. – Slajd 5
6
Gdy on wziął ten kawałek, wszedł w niego szatan. Wtedy Jezus powiedział do niego: „Co chcesz zrobić, zrób szybko”. – Slajd 6
7
Nikt z obecnych przy stole nie rozumiał jednak, dlaczego mu tak powiedział. A ponieważ Judasz miał sakiewkę z pieniędzmi, niektórzy myśleli, że Jezus polecił mu, aby zakupił coś potrzebnego na święto lub dał coś ubogim. – Slajd 7
8
Judasz wziął ten kawałek chleba i natychmiast wyszedł. A była noc. – Slajd 8
9
Potem Jezus powiedział do nich: „Tej nocy wy wszyscy zwątpicie we Mnie. Jest bowiem napisane: »Uderzę pasterza i stado owiec zostanie rozproszone«”. – Slajd 9
10
Piotr jednak zarzekał się: „Panie, ja cię nigdy nie opuszczę. Nawet jeśli inni odejdą”. A Jezus opowiedział: „Piotrze, zapewniam cię...” – Slajd 10
11
„... Dziś jeszcze, zanim kogut zapieje, trzy razy zaprzeczysz, że mnie znasz”. – Slajd 11
12
Piotr odpowiedział Mu: „Choćbym miał z Tobą umrzeć, nie wyprę się Ciebie”. Podobnie mówili wszyscy uczniowie. – Slajd 12
13
Podczas kolacji Jezus wziął do ręki chleb, podziękował za niego Bogu, łamał i ... – Slajd 13
14
... Dawał uczniom swoim mówiąc: „Weźcie i jedzcie, to jest ciało moje”. – Slajd 14
15
Potem wziął kielich, podziękował, dał im i pili z niego wszyscy. – Slajd 15
16
„To jest krew moja Nowego Przymierza, która za wielu będzie przelana”. – Slajd 16
17
„Oświadczam wam, że nie będę już pił z owocu winorośli, aż nadejdzie ten dzień, gdy w Królestwie Bożym będę pił nowe wino”. – Slajd 17
18
Potem zaśpiewali pieśń i poszli na Górę Oliwną. – Slajd 18
19
Slajd 19