Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Judasz zgadza się wydać Jezusa

Judasz zgadza się wydać Jezusa za trzydzieści srebrników.
1
Jeden z dwunastu uczniów Jezusa, Judasz Iskariota... – Slajd 1
2
... Poszedł do arcykapłanów i zapytał: – Slajd 2
3
„Co mi dacie, jeśli Go wydam w wasze ręce?”. – Slajd 3
4
A oni postanowili dać mu trzydzieści srebrników. – Slajd 4
5
Slajd 5