Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Maria namaszcza stopy Jezusa

Maria namaszcza stopy Jezusa drogocennym olejkiem.
1
Sześć dni przed Świętem Paschy, Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego wskrzesił z martwych. – Slajd 1
2
Jezus został tam zaproszony na przyjęcie. Marta podawała jedzenie, a Łazarz siedział przy stole z Jezusem i uczniami. – Slajd 2
3
Maria zaś usiadła u stóp Jezusa. Wzięła flakon balsamu z prawdziwego nardu, bardzo drogiego i namaściła nim stopy Jezusa i wtarła go swoimi włosami. Dom wypełnił się zapachem perfum. – Slajd 3
4
Wtedy odezwał się Judasz Iskariota (ten, który Go potem wydał): „Dlaczego nie sprzedano tego olejku za trzysta denarów, a pieniędzy nie rozdano ubogim?”. – Slajd 4
5
Powiedział to jednak nie dlatego, że zależało mu na ubogich, ale dlatego, że był złodziejem. Jako skarbnik trzymał wspólną kasę i wykradał z niej pieniądze. – Slajd 5
6
A Jezus odpowiedział: „Zostaw ją w spokoju! Przygotowała to na dzień mego pogrzebu”. – Slajd 6
7
„Ubogich bowiem stale będziecie mieć u siebie, Mnie zaś nie zawsze”. – Slajd 7
8
„Zapewniam was, gdziekolwiek na całym świecie głoszona będzie dobra nowina, opowiadać będą i wychwalać również to, co zrobiła ta kobieta”. – Slajd 8
9
Slajd 9