Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Spisek na Jezusa

Przełożeni Izraela uknuli spisek, aby zabić Jezusa.
1
Kiedy Jezus skończył nauczać na temat przyszłego sądu (Mateusza 25:31–46), powiedział do swoich uczniów: – Slajd 1
2
„Wiecie, że za dwa dni będzie Pascha, a wtedy Syn Człowieczy zostanie wydany na ukrzyżowanie”. – Slajd 2
3
W tym czasie arcykapłani oraz starsi ludu zebrali się na dziedzińcu Najwyższego Kapłana, Kajfasza. – Slajd 3
4
Tam postanowili podstępnie schwytać i zabić Jezusa. Mówili jednak: „Tylko nie w święto, aby nie wywołać rozruchów”. – Slajd 4
5
Slajd 5