Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Sąd ostateczny

Jezus zapowiada wydarzenia, które nastąpią w przyszłości.
1
Jezus powiedział: „Kiedy Syn Człowieczy przyjdzie w swojej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały”. – Slajd 1
2
„Zgromadzą się przed Nim wszystkie narody”. – Slajd 2
3
„On zaś rozdzieli ludzi, tak jak pasterz rozdziela owce i kozły. Owce ustawi po swojej prawej stronie, a kozły po lewej”. – Slajd 3
4
„Wtedy jako Król powie tym po prawej stronie: »Zbliżcie się! Mój Ojciec wam błogosławi. Weźcie w posiadanie królestwo przygotowane dla was od stworzenia świata«”. – Slajd 4
5
„»Bo gdy byłem głodny, nakarmiliście Mnie. Gdy byłem spragniony, daliście Mi pić«”. – Slajd 5
6
„»Gdy byłem tułaczem, przyjęliście Mnie. Gdy byłem nagi, daliście Mi ubranie«”. – Slajd 6
7
„»Gdy byłem chory, opiekowaliście się Mną«”. – Slajd 7
8
„»Gdy byłem w więzieniu, odwiedziliście Mnie«”. – Slajd 8
9
„A sprawiedliwi zapytają Go: »Panie! Kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Cię, lub spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię jako tułacza i przyjęliśmy albo nagiego i ubraliśmy?  I kiedy widzieliśmy Cię chorym, albo w więzieniu, i odwiedziliśmy Cię?«”. – Slajd 9
10
„Król natomiast odpowie: »Zapewniam was, cokolwiek zrobiliście dla jednego z tych najmniejszych moich braci, zrobiliście dla Mnie«”. – Slajd 10
11
„Potem powie tym po lewej stronie:” – Slajd 11
12
„»Odejdźcie ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom«”. – Slajd 12
13
„»Bo gdy byłem głodny, nie nakarmiliście Mnie, gdy byłem spragniony, nie daliście Mi pić«”. – Slajd 13
14
„»Gdy byłem tułaczem, nie przyjęliście Mnie. Gdy byłem nagi, nie daliście mi ubrań. Gdy byłem chory i w więzieniu i nie odwiedziliście Mnie«”. – Slajd 14
15
„Wtedy i oni zapytają: »Panie! Kiedy widzieliśmy cię głodnym albo pragnącym lub tułaczem, lub nagim, lub chorym, lub w więzieniu i nie usłużyliśmy ci?«". – Slajd 15
16
„Wtedy im odpowie: »Zapewniam was, czego nie zrobiliście dla jednego z tych najmniejszych, tego nie zrobiliście dla Mnie«”. – Slajd 16
17
Slajd 17