Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Przypowieść o dziesięciu druhnach

Jezus opowiada przypowieść, aby zachęcić swoich naśladowców do bycia gotowym na Jego powtórne przyjście.
1
Jezus nauczał swoich uczniów na temat Królestwa Niebios i powiedział... – Slajd 1
2
„Królestwo Niebios można porównać do dziesięciu dziewcząt, które jako druhny wyszły z lampami na spotkanie pana młodego”. – Slajd 2
3
„Pięć z nich było głupich a pięć mądrych”. – Slajd 3
4
„Głupie wzięły lampy, ale nie zabrały ze sobą zapasowej oliwy. Mądre zaś zabrały lampy i zapasową oliwę w naczyniach”. – Slajd 4
5
„A gdy pan młody się spóźniał, wszystkie ogarnęło znużenie i zasnęły”. – Slajd 5
6
„Nagle w środku nocy rozległo się wołanie: »Idzie pan młody, wyjdźcie mu na spotkanie!«”. – Slajd 6
7
„Wówczas obudziły się wszystkie dziewczyny i przygotowały swoje lampy”. – Slajd 7
8
„Głupie powiedziały do mądrych: »Podzielcie się z nami oliwą, bo nasze lampy gasną«”. – Slajd 8
9
„Mądre jednak odpowiedziały: »Nie, bo wtedy nie wystarczy ani nam, ani wam. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie«”. – Slajd 9
10
„A gdy odeszły kupować, przyszedł pan młody”. – Slajd 10
11
„Dziewczyny, które były przygotowane, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi”. – Slajd 11
12
„Później przyszły pozostałe i wołały: »Panie! Panie! Otwórz nam!«”. Lecz On im odpowiedział: „Niestety, naprawdę was nie znam”. – Slajd 12
13
Potem Jezus wezwał swoich słuchaczy: „Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której przyjdzie Syn Człowieczy”. – Slajd 13
14
Darmowy film z tą historią jest do pobrania w kilku rozdzielczościach i w wielu językach na stronie: www.gnpi.org/media/the-global-gospel. – Slajd 14