Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Wdowi grosz

O wdowie, która podarowała Bogu wszystko, co miała.
1
Jezus usiadł w świątyni w Jerozolimie naprzeciw skarbony i zaczął się przyglądać ludziom, którzy wrzucali pieniądze. – Slajd 1
2
A wielu bogatych wrzucało tam wielkie sumy pieniędzy. – Slajd 2
3
Przyszła tam też pewna biedna wdowa... – Slajd 3
4
... Ofiarowała ona dwie drobne monety. To była bardzo mała kwota pieniędzy. Wtedy Jezus wezwał swoich uczniów i powiedział: „Zapewniam was, że ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż oni wszyscy”. – Slajd 4
5
„Bo oni dali część z tego, co mieli w nadmiarze, a ona pomimo swej nędzy ofiarowała wszystko, co miała na życie”. – Slajd 5
6
Slajd 6