Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Przeklęcie drzewa figowego i oczyszczenie świątyni

Jezus przeklina drzewo figowe i oczyszcza świątynię.
1
Kiedy Jezus z uczniami opuścili Betanię, Pan poczuł głód. W oddali zobaczył pokryty liśćmi figowiec. Podszedł więc, by się przekonać, czy nie znajdzie na nim owoców. – Slajd 1
2
Gdy się jednak zbliżył, nie znalazł nic oprócz liści. Nie był to bowiem czas na figi. Wtedy powiedział do drzewa: „Niech już nikt nigdy nie je z ciebie owocu!”. A słyszeli to Jego uczniowie. – Slajd 2
3
Jezus poszedł do Jerozolimy. Kiedy wszedł do świątyni, zaczął wyganiać tych, którzy w niej sprzedawali i kupowali. – Slajd 3
4
Powywracał stoły wymieniających pieniądze oraz stragany sprzedawców gołębi. Nie pozwalał też przenosić przez świątynię żadnych przedmiotów. – Slajd 4
5
Potem nauczał ich: „Napisane jest: »Mój dom będzie domem modlitwy dla wszystkich narodów«, a wy zrobiliście z niego jaskinię zbójców”. – Slajd 5
6
A arcykapłani, nauczyciele Prawa i przywódcy Izraela knuli, jak się pozbyć Jezusa. Bali się Go jednak, bo cały lud był zachwycony Jego nauką. – Slajd 6
7
Każdego wieczoru natomiast Jezus i Jego uczniowie wychodzili poza miasto. – Slajd 7
8
Następnego dnia rano, gdy przechodzili obok tego samego drzewa figowego, zobaczyli, że uschło ono od korzeni. Piotr przypomniał go sobie i powiedział: „Nauczycielu, popatrz, drzewo figowe, które przekląłeś, uschło”. – Slajd 8
9
W odpowiedzi Jezus skierował do nich słowa: „Wierzcie w Boga! Zapewniam was, ktokolwiek powiedziałby tej górze: »Podnieś się i rzuć do morza«, a nie będzie wątpił w sercu, ale wierzył, że to, co mówi, spełni się, to tak się stanie”. – Slajd 9
10
„Dlatego mówię wam: »Wierzcie, że otrzymacie wszystko, o co się modlicie i prosicie, a spełni się wam«. Lecz zanim będziecie się modlić przebaczcie, jeśli macie coś przeciw komu, aby również wasz Ojciec, który jest w niebie, przebaczył wasze grzechy”. – Slajd 10
11
Gdy ponownie przybyli do Jerozolimy i Jezus przechadzał się po świątyni, podeszli do Niego arcykapłani, znawcy Prawa i starsi. Zadali takie pytanie:  „Jakim prawem robisz to wszystko? Kto cię do tego upoważnił?”. – Slajd 11
12
Wtedy Jezus powiedział: „Ja też zapytam was o jedną rzecz. Jeśli Mi odpowiecie, to i Ja wam powiem, jakim prawem to czynię. Czy Jan chrzcił z nakazu Bożego czy ludzkiego?”. – Slajd 12
13
Wtedy oni zaczęli się naradzać: „Jeżeli powiemy, że z Bożego, to zapyta, dlaczego nie uwierzyliśmy Janowi? A jeśli powiemy, że z ludzkiego, narazimy się tłumowi, bo wszyscy uważają, że Jan był prorokiem”. – Slajd 13
14
Odpowiedzieli więc Jezusowi: „Nie wiemy”. Jezus na to: „To i Ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię”. – Slajd 14
15
Slajd 15