Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Wjazd Jezusa do Jeruzalem

Jezus wjeżdża do Jeruzalem na osiołku, a tłum woła: „Hosanna!”.
1
Prze świętem Paschy, Jezus poszedł ze swoimi uczniami w kierunku Jerozolimy. Kiedy dotarli do Betfage na górze Oliwnej... – Slajd 1
2
... Jezus powiedział do swoich uczniów: „Idźcie do najbliższej wsi. Zaraz przy wejściu do niej znajdziecie przywiązaną oślicę oraz oślę przy niej. Odwiążcie je i przyprowadźcie do mnie”. – Slajd 2
3
„A gdyby ktoś was o coś pytał, to powiedzcie: »Pan go potrzebuje, lecz wkrótce go odeśle«”. Po tych słowach Jezusa, dwóch uczniów od razu wyruszyło w drogę. A to się stało, aby wypełniły się słowa wypowiedziane przez proroka: – Slajd 3
4
„Powiedzcie córce Syjonu: »Oto twój Król przychodzi do ciebie łagodny, jedzie na ośle, źrebięciu oślicy będącej pod jarzmem«” (Zachariasza 9:9). – Slajd 4
5
Uczniowie poszli więc i wykonali polecenie Jezusa. Przyprowadzili oślicę oraz osiołka i położyli na niego swoje płaszcze. Potem Jezus usiadł na nim. – Slajd 5
6
Bardzo wielu ludzi słało swe płaszcze na drodze, a inni ścinali gałęzie z drzew i rzucali je na drogę. – Slajd 6
7
Tłumy, które za Nim szły wołały: „Hosanna Synowi Dawida! Chwała Temu, który przychodzi w imię PANA. Hosanna na wysokościach!”. – Slajd 7
8
Kiedy przybył do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto. Ludzie pytali: „Kto to jest?”. Tłumy zaś odpowiadały: „To jest Jezus, prorok z Nazaretu w Galilei”. – Slajd 8
9
Slajd 9