Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Jezus uzdrawia niewidomego żebraka

Niewidomy człowiek woła do Jezusa o pomoc.
1
Kiedy Jezus zbliżał się do Jerycha, przy drodze siedział i żebrał pewien niewidomy człowiek. – Slajd 1
2
Gdy niewidomy usłyszał, że tłum przechodzi, dopytywał się, co się dzieje. Ludzie powiedzieli mu, że przechodzi tamtędy Jezus z Nazaretu. – Slajd 2
3
Wtedy zaczął wołać: „Jezusie, Synu Dawida, zlituj się nade mną”. A ci, co szli na przedzie, ostro go uciszali. – Slajd 3
4
Jednak on tym bardziej krzyczał: „Synu Dawida! Zlituj się nade mną!”. – Slajd 4
5
Wtedy Jezus zatrzymał się i kazał go do siebie przyprowadzić. – Slajd 5
6
Gdy się zbliżył, Jezus zapytał go: „Co chcesz, abym dla ciebie zrobił?”. Niewidomy odpowiedział: „Panie, spraw, abym widział”. – Slajd 6
7
W tej samej chwili niewidomy odzyskał wzrok. Potem poszedł za Jezusem i uwielbiał Boga. – Slajd 7
8
Również wszyscy ludzie, którzy to widzieli, oddali chwałę Bogu. – Slajd 8
9
Slajd 9