Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Proroctwa dotyczące śmierci i zmartwychwstania

Jezus objawia swoim uczniom, że umrze i zmartwychwstanie.
1
Jezus zebrał koło siebie dwunastu uczniów i powiedział: „Idziemy do Jerozolimy, gdzie spełni się wszystko, co prorocy napisali o Synu Człowieczym”. – Slajd 1
2
„Zostanie wydany poganom, wyśmiany, znieważony i opluty”. – Slajd 2
3
„Ubiczują Go i zamordują”. – Slajd 3
4
„Lecz trzeciego dnia powstanie z martwych”. – Slajd 4
5
Dwunastu uczniów nic z tego nie zrozumiało. Słowa te były przed nimi zakryte i nie pojmowali tego, co im mówił. – Slajd 5
6
Slajd 6