Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

O bogatym młodzieńcu

Bogaty młodzieniec odkrywa cenę pójścia za Jezusem.
1
Pewien mężczyzna przyszedł do Jezusa, upadł na kolana i zapytał Go: „Nauczycielu dobry! Co mam robić, aby osiągnąć życie wieczne?”. – Slajd 1
2
A Jezus opowiedział: „Dlaczego nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko Bóg. A jeśli chcesz osiągnąć życie wieczne, to przestrzegaj przykazań”. – Slajd 2
3
Wtedy on zapytał: „A których?”. – Slajd 3
4
Jezus odpowiedział: „Nie morduj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie składaj fałszywego świadectwa, czcij ojca i matkę oraz miłuj bliźniego swego jak siebie samego!”. – Slajd 4
5
Młodzieniec na to: „Wszystkiego tego przestrzegałem z całego serca. Czego mi jeszcze brak?”. – Slajd 5
6
A Jezus odpowiedział: „Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj swój majątek i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i naśladuj mnie”. – Slajd 6
7
Kiedy młody człowiek to usłyszał, odszedł zasmucony, bo był bardzo bogaty. – Slajd 7
8
Potem Jezus powiedział do swoich uczniów: „Zapewniam was, że trudno będzie wejść bogatemu do Królestwa Niebios. Łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego”. – Slajd 8
9
Kiedy uczniowie to usłyszeli, byli zdumieni i pytali: „Kto w takim razie będzie zbawiony?”. A Jezus popatrzył na nich i powiedział: „Dla ludzi jest to niemożliwe, ale dla Boga wszystko jest możliwe”. – Slajd 9
10
Slajd 10