Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Uzdrowienie dziesięciu trędowatych

Jezus uzdrowił dziesięciu trędowatych, ale tylko jeden z nich powrócił, aby podziękować.
1
Kiedy Jezus szedł do Jerozolimy, przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wszedł do pewnej wioski, wyszło Mu naprzeciw dziesięciu trędowatych. – Slajd 1
2
Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: „Jezusie, Mistrzu! Zmiłuj się nad nami!”.  A gdy ich zobaczył, powiedział: „Idźcie, pokażcie się kapłanom!”. – Slajd 2
3
A gdy oni szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, gdy zauważył, że został uzdrowiony, wrócił i głośno chwalił Boga. – Slajd 3
4
Potem upadł na twarz u stóp Jezusa i dziękował Mu. Był to Samarytanin. – Slajd 4
5
Wtedy Jezus zapytał: „Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest pozostałych dziewięciu? Czy poza tym cudzoziemcem nikt z nich nie chciał wrócić i oddać chwały Bogu?”. Następnie powiedział do niego: „Wstań i idź! Uratowała cię twoja wiara”. – Slajd 5
6
Slajd 6