Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Jezus wskrzesza Łazarza

Jezus wskrzesza Łazarza cztery dni po jego śmierci.
1
Pewnego dnia Łazarz, przyjaciel Jezusa, bardzo poważnie zachorował. Kiedy Jezus przyszedł do miejscowości, w której mieszkał Łazarz, okazało się, że zmarł on cztery dni wcześniej. Jezus powiedział do Marty, siostry Łazarza: „Twój brat zmartwychwstanie”. Marta powiedziała: „Wiem, że zmartwychwstanie podczas zmartwychwstania w dniu ostatecznym”. – Slajd 1
2
Jezus odpowiedział jej: „To Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby nawet umarł, żyć będzie. A każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nigdy nie umrze. Czy wierzysz w to?”. – Slajd 2
3
Ona na to: „Tak, Panie. Wierzę, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Bożym, który przyszedł na świat”. – Slajd 3
4
Potem Marta zawołała swoją siostrę: „Nauczyciel tu jest i woła cię”. – Slajd 4
5
Kiedy Maria to usłyszała, szybko wyszła do Jezusa. Jezus natomiast jeszcze nie wszedł do miasteczka, ale był w tym miejscu, gdzie Go spotkała Marta. Kiedy Żydzi, którzy byli z Marią w domu i ją pocieszali, zobaczyli, że wstała i wyszła, poszli za nią w przekonaniu, że idzie do grobu, aby tam płakać. – Slajd 5
6
Tymczasem Maria dotarła do miejsca, gdzie zatrzymał się Jezus. Upadła Mu do nóg i powiedziała: „Panie! Gdybyś tu był, mój brat by nie umarł”. – Slajd 6
7
Gdy Jezus zobaczył, jak Maria i inni Żydzi płaczą, bardzo się wzruszył i zapytał: „Gdzie go pochowaliście?”. <br/>„Chodź i zobacz, Panie” – odpowiedzieli, a Jezus zapłakał. – Slajd 7
8
Wtedy Żydzi powiedzieli: „Zobaczcie, jak go kochał”.  Niektórzy zaś mówili: „Czy Ten, który przywrócił wzrok niewidomemu, nie mógł sprawić, aby Łazarz nie umarł?”. – Slajd 8
9
Jezus westchnął głęboko i poszedł się do grobu. Grobem była grota, której wejście zamykał kamień. Jezus kazał usunąć ten kamień. Wtedy Marta, siostra zmarłego, powiedziała: „Panie, już cuchnie. Nie żyje bowiem od czterech dni”. Jezus na to: „Czy nie powiedziałem ci, że zobaczysz chwałę Bożą, jeśli tylko uwierzysz?”. – Slajd 9
10
Potem odsunięto kamień. Jezus natomiast wzniósł oczy w górę i powiedział: „Ojcze, dziękuję Ci, że Mnie wysłuchałeś. Ja wiedziałem, że zawsze Mnie wysłuchujesz. Powiedziałem to jednak ze względu na stojących wokoło ludzi, aby uwierzyli, że ty mnie posłałeś”. – Slajd 10
11
Potem Jezus zawołał: „Łazarzu! Wyjdź!”. – Slajd 11
12
Umarły wyszedł. Jego nogi i ręce powiązane były pasami płótna, a twarz owinięta chustą. – Slajd 12
13
Jezus powiedział do przybyłych: „Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić!”. Wielu Żydów, którzy przybyli do Marii i zobaczyli, co zrobił Jezus, uwierzyło w Niego. – Slajd 13
14
Slajd 14