Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Śmierć Łazarza

Jezus usłyszał o tym, że Jego przyjaciel Łazarz jest chory, ale zwlekał z przybyciem.
1
Pewien człowiek, Łazarz, bardzo poważnie zachorował. Mieszkał on w Betanii ze swoimi dwiema siostrami – Marią i Martą. – Slajd 1
2
A była to ta Maria, która namaściła Pana pachnącym olejkiem i wytarła Jego stopy swoimi włosami. Jej to brat Łazarz chorował. – Slajd 2
3
Siostry posłały do Jezusa taką wiadomość: „Panie, Twój bliski przyjaciel zachorował”. A Jezus odpowiedział: „Ostatecznie końcem tej choroby nie będzie śmierć, lecz objawienie chwały Boga. Syn Człowieczy zostanie dzięki niej uwielbiony”. – Slajd 3
4
(Trzeba nam wiedzieć, że Jezus kochał Martę, jej siostrę i Łazarza). Potem jeszcze dwa dni pozostał w tym miejscu, gdzie przebywał. – Slajd 4
5
Po dwóch dniach powiedział do swoich uczniów: „Chodźmy do Judei!”. A oni odpowiedzieli: „Mistrzu! Dopiero co Żydzi próbowali Cię ukamienować, a Ty znów chcesz tam iść?”. <br/>„Czy dzień nie ma dwunastu godzin? Kto chodzi za dnia, nie potknie się, gdyż widzi światło tego świata. Kto jednak chodzi w nocy, potknie się, ponieważ nie ma w sobie światła” – powiedział Jezus. – Slajd 5
6
Potem dodał: „Nasz przyjaciel, Łazarz, zasnął, ale ja pójdę go obudzić!”. Uczniowie powiedzieli: „Panie! Skoro zasnął, to wyzdrowieje”. Jezus mówił jednak  o jego śmierci, a oni myśleli, że mówi o zwykłym śnie. Wtedy On powiedział im wyraźnie: „Łazarz umarł. Cieszę się jednak ze względu na was, że Mnie tam nie było. Chcę bowiem, abyście uwierzyli. Chodźmy więc do niego”. – Slajd 6
7
Wtedy Tomasz, zwany Didymos, powiedział do pozostałych uczniów: „Chodźmy i my, aby razem z Nim umrzeć”. – Slajd 7
8
Kiedy przyszli do Betanii, dowiedzieli się, że Łazarz rzeczywiście umarł i jego ciało już od czterech dni leży w grobie. – Slajd 8
9
Wioska ta znajdowała się trzy kilometry od Jerozolimy. Wielu Żydów przybyło więc do Marty i Marii, aby je pocieszyć po śmierci brata. – Slajd 9
10
Gdy Marta dowiedziała się, że przybył tam Jezus, wyszła Mu naprzeciw. Maria jednak została w domu. – Slajd 10
11
„Panie! Gdybyś tu był, mój brat by nie umarł, ale jestem przekonana, że nawet teraz Bóg da Ci to, o co Go poprosisz” – oświadczyła Marta. Jezus odpowiedział jej: „Twój brat zmartwychwstanie”. – Slajd 11
12
Slajd 12