Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Przypowieść o nieuczciwym słudze

Jezus opowiada przypowieść o nieuczciwym słudze.
1
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Pewien bogaty człowiek miał zarządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek”. – Slajd 1
2
„Wezwał go więc i powiedział: »Cóż to słyszę o tobie? Rozlicz się ze swego zarządzania, bo już dłużej nie będziesz kierować moim gospodarstwem«”. – Slajd 2
3
„Wtedy zarządca pomyślał sobie: »Co mam zrobić, skoro mój pan odbiera mi urząd? Do kopania ziemi nie mam sił, żebrać się wstydzę... Wiem, co zrobię, by mnie przyjęli do swych domów, gdy zostanę odsunięty od zarządzania«”. – Slajd 3
4
„Przywołał dłużników swego pana, każdego z osobna, i zapytał pierwszego: »Ile jesteś winien mojemu panu?«. Ten odpowiedział: »Sto beczek oliwy«. Wtedy zarządca powiedział: »Weź swój zapis dłużny, usiądź i szybko napisz pięćdziesiąt«”. – Slajd 4
5
„Potem zapytał innego: »A ty ile jesteś winien?« On zaś odpowiedział: »Sto miar zboża«. Polecił mu: »Weź swoją umowę i napisz osiemdziesiąt«”. – Slajd 5
6
„Właściciel dowiedział się o tym i pochwalił złego zarządcę, bo ten postąpił przezornie. Ludzie bowiem tego świata wykazują tu, na ziemi, więcej sprytu niż ludzie należący do Boga”. – Slajd 6
7
„Radzę więc wam: »Zdobywajcie przyjaciół przy pomocy dóbr materialnych, aby gdy one przeminą, przyjęto was w wiecznym domu«”. – Slajd 7
8
„Kto jest wierny w małej sprawie, jest wierny i w wielkiej. Kto jednak jest nieuczciwy w małej, jest nieuczciwy i w wielkiej. Jeśli więc nie zarządzacie uczciwie dobrami materialnymi tego świata, kto wam powierzy prawdziwe dobra w niebie?”. – Slajd 8
9
„Jeśli w cudzym nie okazaliście się wierni, to któż wam da coś na własność? Żaden sługa domu nie może służyć dwom panom, bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego kochał, albo jednemu będzie oddany, a drugiego zlekceważy. Nie możecie służyć Bogu i pieniądzom”. – Slajd 9
10
Slajd 10