Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Przypowieść o synu marnotrawnym

Jezus opowiada przypowieść o dwóch synach.
1
Pewnego razu Jezus opowiedział taką przypowieść: „Pewien człowiek miał dwóch synów”. – Slajd 1
2
„Młodszy z nich powiedział do ojca: »Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada«. Wtedy ojciec podzielił między synów swój majątek”. – Slajd 2
3
„Kilka dni później młodszy syn zabrał wszystko i wyjechał do dalekiego kraju”. – Slajd 3
4
„Tam prowadził hulaszcze i rozwiązłe życie”. – Slajd 4
5
„Kiedy roztrwonił cały swój majątek, w kraju tym zapanował dotkliwy głód, który i jemu dał się we znaki”. – Slajd 5
6
„Zatrudnił się zatem u jednego z mieszkańców tego kraju przy wypasie świń”. – Slajd 6
7
„Był tak bardzo głodny, że chciał jeść to samo, co świnie, ale i tego nikt mu nie dawał. Zastanowił się więc i oprzytomniał”. – Slajd 7
8
„»Zwykli robotnicy mego ojca mają jedzenia pod dostatkiem, a ja tu z głodu ginę«, pomyślał. Wrócę do domu i powiem: »Ojcze, zgrzeszyłem względem Boga oraz względem ciebie. Nie jestem już godny, by nazywać się twoim synem. Przyjmij mnie, proszę, jako swego robotnika«”. – Slajd 8
9
„Wstał więc i wyruszył w drogę do domu. Gdy był jeszcze daleko, ojciec zobaczył go i ulitował się. Wybiegł mu naprzeciw, rzucił mu się na szyję i ucałował go”. – Slajd 9
10
„Wtedy syn powiedział do niego: »Ojcze, zgrzeszyłem względem Boga i względem ciebie. Nie jestem już godny nazywać się twoim synem«”. – Slajd 10
11
„Ojciec jednak powiedział do swoich sług: »Przynieście czym prędzej najlepszą szatę i ubierzcie go, włóżcie pierścień na jego rękę i sandały na nogi. Zabijcie też tłuste cielę i przygotujcie ucztę. Będziemy się cieszyć! Ten mój syn był bowiem martwy, ale ożył, zaginął, ale odnalazł się«”. – Slajd 11
12
„Starszy syn tymczasem pracował na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i odgłosy tańców. Kiedy dowiedział się, że zostało wyprawione przyjęcie, aby uczcić powrót jego młodszego brata, wpadł w gniew”. – Slajd 12
13
„Jego ojciec wyszedł i zachęcał go do wejścia, ale on powiedział: »Tyle lat ci już służę, ale ty nigdy nie dałeś mi nawet koźlęcia, abym mógł zaprosić swoich przyjaciół na przyjęcie«”. – Slajd 13
14
„»Ledwie jednak zjawił się ten twój wyrodny syn, który roztrwonił majątek z prostytutkami, zabiłeś dla niego najdorodniejsze cielę!«”. – Slajd 14
15
„A ojciec odpowiedział mu: »Dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko co moje, należy do ciebie. Przecież trzeba się cieszyć i radować, bo ten twój brat był umarły, ale ożył, zaginął, ale odnalazł się«”. – Slajd 15
16
Slajd 16