Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Uzdrowienie przygarbionej kobiety

Jezus uzdrowił kobietę, która nie mogła się wyprostować.
1
Pewnego razu Jezus nauczał w szabat w jednej z synagog. Była tam zgięta wpół kobieta, która nie mogła się wyprostować. – Slajd 1
2
Od osiemnastu lat panował nad nią duch słabości. – Slajd 2
3
Gdy Jezus ją zobaczył, przywołał ją i powiedział: „Kobieto, jesteś uwolniona od swojej dolegliwości. Potem położył na nią ręce”. – Slajd 3
4
A ona natychmiast wyprostowała się i chwaliła Boga. – Slajd 4
5
Przełożony synagogi, oburzony, że Jezus uzdrowił w szabat, mówił do ludu: „Jest sześć dni, kiedy należy pracować. Przychodźcie więc w te dni i dawajcie się uzdrawiać, a nie w dzień szabatu!”. – Slajd 5
6
A Pan mu odpowiedział: „Obłudnicy! Czy nie jest tak, że każdy z was w dzień szabatu odwiązuje od żłobu swojego wołu lub osła i wyprowadza go, by go napoić?”. – Slajd 6
7
A czy tej córki Abrahama, którą szatan więził od osiemnastu lat, nie należało uwolnić od tych więzów w szabat? – Slajd 7
8
Gdy On to powiedział, wszystkich Jego przeciwników ogarnął wstyd. Cały tłum natomiast cieszył się ze wszystkich wspaniałych czynów, jakich Jezus  dokonywał. – Slajd 8
9
Slajd 9