Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Jezus – Dobry Pasterz

Jezus mówi, że jest Dobrym Pasterzem.
1
Jezus powiedział:  „Zapewniam was, że kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, lecz wdziera się w inny sposób, ten jest złodziejem i bandytą”. – Slajd 1
2
„Kto natomiast wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu stróż otwiera drzwi, a owce słuchają jego głosu. Woła je po imieniu i wyprowadza je”. – Slajd 2
3
„Gdy wyprowadzi wszystkie swoje owce, idzie przed nimi, a one idą za nim, bo znają jego głos. Za obcym jednak nie pójdą, ale uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu obcych”. – Slajd 3
4
Jezus opowiedział im tę przypowieść, lecz uczniowie nie zrozumieli, o czym mówił. – Slajd 4
5
Ponownie więc zwrócił się do nich: – Slajd 5
6
„Zapewniam was, że to Ja jestem bramą dla owiec. Wszyscy, którzy przyszli przed Mną są złodziejami i przestępcami, a owce nie były im posłuszne”. – Slajd 6
7
„Ja jestem bramą. Jeśli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony. Gdy wejdzie i wyjdzie, znajdzie sobie pastwisko”. – Slajd 7
8
„Złodziej przychodzi tylko po to, aby ukraść, zabić i zniszczyć. Ja natomiast przyszedłem, aby moje owce miały życie, i to w obfitości”. – Slajd 8
9
„Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz oddaje swoje życie za owce”. – Slajd 9
10
„Najemnik, który nie jest pasterzem ani właścicielem owiec, gdy widzi zbliżającego się wilka, opuszcza owce i ucieka. Wtedy wilk je porywa i rozprasza”. – Slajd 10
11
„Najemnik zachowuje się tak, ponieważ jest tylko najemnikiem i nie zależy mu na owcach”. – Slajd 11
12
„Ja jestem dobrym pasterzem. Znam moje owce i one Mnie znają, podobnie jak Ojciec zna Mnie, a Ja znam mego Ojca. I oddaję moje życie za owce”. – Slajd 12
13
„Mam też inne owce, które nie należą do tej zagrody. Te również muszę sprowadzić. Będą one słuchać mojego głosu. Powstanie jedno stado z jednym pasterzem”. – Slajd 13
14
„Ojciec dlatego Mnie kocha, że Ja oddaję swoje życie, abym je ponownie otrzymał”. – Slajd 14
15
„Nikt Mi go nie zabiera, lecz oddaję je z własnej woli. Posiadam bowiem władzę, aby je oddać i ponownie odzyskać. Takie polecenie otrzymałem od mojego Ojca”. – Slajd 15
16
Slajd 16