Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Faryzeusze wypytują uzdrowionego człowieka

Faryzeusze wyrzucają niewidomego człowieka uzdrowionego przez Jezusa.
1
Żydowscy przywódcy religijni nie chcieli uwierzyć, że uzdrowiony przez Jezusa niewidomy rzeczywiście był chory, dopóki nie przywołali jego rodziców. Zapytali ich: „Czy to jest wasz syn, o którym mówicie, że urodził się niewidomy? Jak to się więc stało, że teraz widzi?”. Rodzice odpowiedzieli: „Wiemy, że to jest nasz syn i że urodził się niewidomy. Nie wiemy jednak, dlaczego teraz widzi, ani też kto go uzdrowił. Zapytajcie jego samego, jest przecież dorosły, niech sam odpowie”. – Slajd 1
2
Jego rodzice odpowiedzieli tak z obawy przed Żydami. Żydzi bowiem już wcześniej postanowili, że wykluczą ze wspólnoty synagogalnej każdego, kto wyzna, że Jezus jest Chrystusem. Właśnie dlatego rodzice uzdrowionego powiedzieli: „Jest dorosły, jego zapytajcie”. – Slajd 2
3
Faryzeusze przywołali go i powiedzieli: „Na Boga, powiedz prawdę. Wiemy, że tamten człowiek jest grzesznikiem”. On zaś odpowiedział: „Czy jest grzeszny, nie wiem. Jedno wiem, że byłem niewidomy, a teraz widzę”. – Slajd 3
4
Zapytali go jeszcze raz: „Co ci uczynił? Jak uzdrowił twoje oczy?”. Odpowiedział im: „Już wam powiedziałem, ale nie słuchaliście. Dlaczego znowu chcecie słyszeć? Czy i wy chcecie zostać Jego uczniami?”. – Slajd 4
5
Wtedy faryzeusze zaczęli go obrażać. Powiedzieli: „Ty jesteś Jego uczniem. My zaś jesteśmy uczniami Mojżesza. Wiemy, że Bóg przemówił do Mojżesza, ale skąd tamten jest, nie wiemy”. – Slajd 5
6
Uzdrowiony odpowiedział: „A to dziwne. Nie wiecie skąd jest, a przecież przywrócił mi wzrok. Wiadomo zaś, że Bóg nie wysłuchuje grzeszników, a tylko pobożnych i posłusznych Jego woli”. – Slajd 6
7
„Nie słyszano dotychczas, aby ktoś przywrócił wzrok niewidomemu od urodzenia. Gdyby ten człowiek nie pochodził od Boga, nie mógłby nic zrobić”. – Slajd 7
8
Wtedy oni zwrócili się do niego: „Urodziłeś się cały w grzechach, a chcesz nas nauczać?”. I wyrzucili go z synagogi. – Slajd 8
9
Kiedy Jezus usłyszał, że wyrzucono tego człowieka, odnalazł go i zapytał: „Czy wierzysz w Syna Człowieczego?”. On zaś na to: „A kim on jest, Panie, abym mógł w Niego uwierzyć?”. Jezus powiedział: „Widzisz Go, bo jest nim Ten, który z tobą rozmawia”. – Slajd 9
10
„Wierzę, Panie!” – wyznał i oddał Mu pokłon. Wtedy Jezus powiedział: „Przyszedłem osądzić ten świat, aby niewidomi przejrzeli, a widzący oślepli”. – Slajd 10
11
Kiedy usłyszeli to stojący w pobliżu Niego faryzeusze, zapytali: „Czy my też jesteśmy ślepi?”. Jezus im odpowiedział: „Gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu. Ponieważ jednak twierdzicie, że widzicie, to znaczy, że trwacie w grzechu”. – Slajd 11
12
Slajd 12