Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Jezus uzdrawia niewidomego od urodzenia

Kiedy Jezus uzdrawia człowieka niewidomego, faryzeusze narzekają, że zrobił to w szabat.
1
Pewnego razu, kiedy Jezus przechodził przez Jerozolimę, zobaczył człowieka niewidomego od urodzenia. Uczniowie zapytali: „Nauczycielu, kto zgrzeszył, on czy jego rodzice, że się urodził niewidomy?”. – Slajd 1
2
„Jego choroba nie wynika ani z jego grzechu, ani z grzechu jego rodziców. Stało się tak, aby mogło się na nim objawić działanie Boga” –odpowiedział Jezus. – Slajd 2
3
„Dopóki jest dzień, musimy wykonywać dzieła Tego, który Mnie posłał. Nadchodzi bowiem noc i wtedy nikt nie będzie mógł działać. Jak długo jestem na świecie, jestem światłem świata”. – Slajd 3
4
Potem splunął na ziemię i uczynił błoto ze śliny. Pomazał nim oczy niewidomego i powiedział: „Idź i obmyj się w sadzawce Siloe”. („Siloe” oznacza „posłany”). – Slajd 4
5
On więc poszedł, obmył się i wrócił uzdrowiony. – Slajd 5
6
Jego sąsiedzi i ci, którzy widywali go wcześniej jak żebrał, dopytywali się: „Czy to nie ten, który siedział i prosił o wsparcie?”. – Slajd 6
7
Jedni twierdzili: „Tak, to jest on”. Inni zaprzeczali: „Ależ nie!”. On zaś sam potwierdził: „Tak, to jestem ja”. – Slajd 7
8
Pytano go: „Jak więc odzyskałeś wzrok?”. – Slajd 8
9
Odpowiedział im: „Człowiek, który ma na imię Jezus, nałożył na moje oczy błoto i powiedział:” – Slajd 9
10
„Idź, obmyj się w Siloe. Poszedłem więc, obmyłem się i  zacząłem widzieć”. Potem ludzie pytali go: „Gdzie on jest?”. „Nie wiem” – odpowiedział. – Slajd 10
11
Potem zaprowadzono uzdrowionego do faryzeuszy. (A właśnie tego dnia, kiedy Jezus zrobił błoto i uzdrowił niewidomego, był szabat). Wtedy faryzeusze z kolei pytali go, w jaki sposób odzyskał wzrok. – Slajd 11
12
Odpowiedział im: „Nałożył mi na oczy błoto, obmyłem się i zacząłem widzieć”. – Slajd 12
13
Niektórzy z faryzeuszów stwierdzili zatem, że Jezus nie pochodzi od Boga, bo nie przestrzega szabatu. Inni natomiast byli zdania, że grzeszny człowiek nie może dokonywać takich cudów. W tej sprawie doszło między nimi do rozłamu. – Slajd 13
14
Jeszcze raz zapytali niewidomego: „A co ty myślisz o tym, który przywrócił ci wzrok?”. „On jest prorokiem” – odpowiedział uzdrowiony mężczyzna. – Slajd 14
15
Slajd 15