Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Jezus i kobieta oskarżona o cudzołóstwo

Do Jezusa przyprowadzono kobietę oskarżoną o cudzołóstwo.
1
Jezus poszedł na Górę Oliwną. – Slajd 1
2
Wczesnym rankiem jednak znów zjawił się w świątyni. Cały lud zaczął się przy Nim gromadzić, a On usiadł i zaczął ich nauczać. – Slajd 2
3
Wtedy nauczyciele Pisma i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. Postawili ją w środku i powiedzieli do Jezusa: – Slajd 3
4
„Nauczycielu, tę kobietę przyłapano na cudzołóstwie. Mojżesz nakazał nam w Prawie, aby takie kobiety kamienować. A jakie jest Twoje zdanie?”. – Slajd 4
5
Była to prowokacja, bo szukali podstaw do oskarżenia Go. – Slajd 5
6
Jezus schylił się i zaczął pisać palcem po ziemi. – Slajd 6
7
A gdy oni nie przestawali się dopytywać, wstał i powiedział do nich: „Ten z was, który jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem”. – Slajd 7
8
Potem znów się pochylił i pisał na ziemi. – Slajd 8
9
Gdy to usłyszeli, zaczęli odchodzić jeden po drugim, zaczynając od najstarszych. W końcu pozostał tylko On sam i stojąca pośrodku kobieta. – Slajd 9
10
Wtedy Jezus się podniósł i powiedział do niej: „Kobieto, gdzie oni są? Nikt cię nie potępił?”. Ona na to: „Nikt, Panie”. Wówczas Jezus powiedział: „Ja również ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz”. – Slajd 10
11
Slajd 11