Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

O napominaniu, modlitwie i przebaczaniu

Jezus naucza na temat napominania, modlitwy i przebaczania.
1
Jezus powiedział: „Jeśli twój brat zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię posłucha, pozyskałeś swojego brata”. – Slajd 1
2
„Jeśli jednak nie posłucha, pójdź do niego ponownie, tym razem z jednym lub dwoma świadkami, tak aby każda sprawa opierała się na zeznaniach dwóch lub trzech osób”. – Slajd 2
3
„Jeśli tym razem nie posłucha, przedstaw sprawę wspólnocie Kościoła. A jeśli Kościoła nie posłucha, traktuj go jak poganina i celnika”. – Slajd 3
4
„Zapewniam was, że cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie i cokolwiek rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”. – Slajd 4
5
„Zapewniam was też, że jeśli dwaj spośród was na ziemi uzgodnią coś, o co chcieliby prosić mojego Ojca w niebie, otrzymają to. Bo gdzie dwaj lub trzej zbierają się w moim imieniu, tam jestem pośród nich”. – Slajd 5
6
Wtedy Piotr zapytał Jezusa: „Panie, ile razy mam wybaczyć bratu, jeśli w czymś zawini? Czy aż siedem razy?”. – Slajd 6
7
Jezus odpowiedział: „Mówię ci, nie siedem, ale siedemdziesiąt razy siedem”. – Slajd 7
8
Slajd 8