Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Przemienienie Jezusa

Kiedy Jezus został przemieniony, Piotr, Jakub i Jan zobaczyli, że rozmawia z Mojżeszem i Eliaszem.
1
Jezus zabrał Piotra, Jana i Jakuba na wysoką górę, aby się modlić. – Slajd 1
2
Kiedy się modlił, Jego twarz zmieniła się, a szaty stały się olśniewająco białe. W chwale ukazali się dwaj mężczyźni: Mojżesz i Eliasz, i rozmawiali z Jezusem. Mówili o Jego odejściu, które miało nastąpić w Jerozolimie. – Slajd 2
3
Uczniów zaś ogarnęło zmęczenie i zasnęli. Kiedy się obudzili... – Slajd 3
4
... Zobaczyli chwałę Jezusa i tych dwóch mężczyzn przy Nim. – Slajd 4
5
Gdy ci oddalali się od Jezusa, Piotr nie wiedząc z wrażenia, co mówi, zaproponował: „Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawmy trzy namioty: dla Ciebie, dla Mojżesza i dla Eliasza”. – Slajd 5
6
Nie zdążył dokończyć tych słów, gdy pojawił się obłok i zakrył ich wszystkich. Uczniowie przerazili się. Z obłoku zaś odezwał się głos: „To jest mój Syn wybrany, Jego słuchajcie!”. – Slajd 6
7
Kiedy zapadła cisza, pozostał już tylko sam Jezus i uczniowie. – Slajd 7
8
Uczniowie zatrzymali dla siebie to, co widzieli, i w tamtych dniach nic nikomu o tym nie mówili. – Slajd 8
9
Slajd 9