Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.
1
Potem Jezus i Jego uczniowie udali się do wioski o nazwie Cezarea Filipowa. – Slajd 1
2
W drodze Jezus zwrócił się do swoich uczniów: „Kim jestem według ludzi?”. – Slajd 2
3
Odpowiedzieli: „Jedni uważają, że jesteś Janem Chrzcicielem, drudzy – że Eliaszem”. – Slajd 3
4
„Kolejni, że Jeremiaszem lub innym prorokiem”. – Slajd 4
5
Wtedy zapytał swoich uczniów: „A wy za kogo Mnie uważacie?”. – Slajd 5
6
Szymon Piotr odpowiedział: „Ty jesteś Mesjaszem, Synem Boga żywego”. – Slajd 6
7
Jezus mu odpowiedział: „Szczęśliwy jesteś, Szymonie, synu Jana, bo nie doszedłeś do tego ludzkim rozumowaniem, ale objawił ci to mój Ojciec w niebie”. – Slajd 7
8
Slajd 8