Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Śmierć Jana Chrzciciela

Jan Chrzciciel ginie z ręki króla Heroda Antypasa.
1
Gdy tetrarcha Herod dowiedział się o Jezusie, powiedział do swych dworzan: – Slajd 1
2
„To jest Jan Chrzciciel. To on powstał z martwych i teraz dokonuje takich cudów”. – Slajd 2
3
Wcześniej bowiem to właśnie Herod kazał schwytać i uwięzić Jana. A to z powodu Herodiady, żony jego brata Filipa. – Slajd 3
4
Jan bowiem powtarzał mu: „Nie wolno ci z nią żyć”. – Slajd 4
5
Chociaż Herod chciał go zabić, bał się, ponieważ lud uważał Jana za proroka. – Slajd 5
6
Kiedy jednak w dzień  urodzin Heroda, córka Herodiady tańczyła przed gośćmi... – Slajd 6
7
... Tak go urzekła, że przysiągł spełnić każde jej życzenie. – Slajd 7
8
Wtedy ona za namową matki powiedziała: – Slajd 8
9
„Przynieś mi na tacy głowę Jana Chrzciciela”. – Slajd 9
10
Zasmuciło to bardzo Heroda, ale ponieważ związał się przysięgą i ze względu na gości, polecił spełnić jej prośbę. – Slajd 10
11
Kiedy przyniesiono głowę Jana na półmisku i podano dziewczynie, ona zaniosła ją matce. – Slajd 11
12
Potem przyszli uczniowie Jana, zabrali jego ciało i złożyli w grobie. – Slajd 12
13
O wszystkim też powiadomili Jezusa. – Slajd 13
14
Slajd 14