Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Przypowieści o ziarnie gorczycy, kąkolu i zakwasie

Jezus opowiada trzy przypowieści o Królestwie Niebios: o pszenicy i kąkolu, o ziarnie gorczycy oraz o zakwasie.
1
Jezus opowiedział tłumom przebywającym na brzegu Jeziora Galilejskiego taką przypowieść: – Slajd 1
2
„Królestwo Niebios przypomina człowieka, który na swoim polu posiał dobre ziarno”. – Slajd 2
3
„Lecz kiedy wszyscy spali, zakradł się jego wróg, między pszenicę posiał chwasty i odszedł”. – Slajd 3
4
„Gdy zboże podrosło i zaczęły pojawiać się kłosy, wyrosły także chwasty”. – Slajd 4
5
„Przyszli więc służący i zapytali gospodarza: »Panie! Przecież dobre ziarno zasiałeś na polu. Skąd się tam wzięły chwasty?«”. – Slajd 5
6
„»To sprawka nieprzyjaciela« – odpowiedział. »Czy chcesz więc, abyśmy poszli i usunęli te chwasty?« – zapytali słudzy. »Nie! Bo usuwając chwasty, moglibyście powyrywać pszenicę. Niech rosną razem aż do żniw«”. – Slajd 6
7
„»Wtedy każę żniwiarzom, aby zebrali najpierw chwasty, związali w snopy i spalili, a potem zwieźli pszenicę do mojego spichlerza« – odparł gospodarz”. – Slajd 7
8
Następnie Jezus opowiedział inną przypowieść: – Slajd 8
9
„Królestwo Niebios przypomina ziarenko gorczycy, które pewien człowiek zasiał na polu”. – Slajd 9
10
„Należy ono wprawdzie do najmniejszych nasion, ale kiedy wyrośnie, przewyższa warzywa i jest prawie jak drzewo. Nawet ptaki siadają na nim i wiją gniazda pośród jego gałęzi”. – Slajd 10
11
Potem Jezus opowiedział jeszcze inną przypowieść: – Slajd 11
12
„Królestwo Niebios przypomina zakwas używany przy wypieku chleba. Gospodyni dodała go do ciasta rozrobionego z worka mąki (trzech miar mąki) i przeniknął on całą masę”. – Slajd 12
13
Wszystko to mówił Jezus do tłumów w przypowieściach. Bez przypowieści nic im nie mówił. – Slajd 13
14
W ten sposób spełniło się to, co zapowiedział prorok: „Będę mówił w przypowieściach. Opowiem o sprawach zakrytych od stworzenia świata”  (Psalm 78:2). – Slajd 14
15
Potem Jezus opuścił tłumy i poszedł do domu. – Slajd 15
16
A uczniowie poprosili Go, aby wyjaśnił im przypowieść o pszenicy i chwastach. – Slajd 16
17
„Osobą, która sieje dobre ziarno, jest Syn Człowieczy, polem jest świat, dobrym nasieniem – synowie Królestwa, a chwastami – synowie Złego” – wyjaśniał Jezus. – Slajd 17
18
„Nieprzyjacielem jest diabeł, żniwem – koniec świata, a żniwiarzami – aniołowie”. – Slajd 18
19
„Podobnie jak zbiera się chwasty i spala w ogniu, tak też będzie przy końcu świata”. – Slajd 19
20
„Syn Człowieczy wyśle aniołów, a oni usuną z Jego królestwa wszystko, co powoduje upadek oraz tych, którzy postępują źle”. – Slajd 20
21
„Wrzucą ich w ogień i spalą w piecu, gdzie będzie rozpacz i zgrzytanie zębów”. – Slajd 21
22
„Sprawiedliwi zaś zajaśnieją jak słońce w królestwie swego Ojca. Kto ma uszy, niech uważnie słucha!”. – Slajd 22
23
Darmowy film z tą historią jest do pobrania w kilku rozdzielczościach i w wielu językach na stronie: www.gnpi.org/media/the-global-gospel. – Slajd 23