Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Przypowieść o siewcy

Jezus opowiada przypowieść o ziarnach, które padły na różne podłoża. Potem wyjaśnia ją i odnosi do różnych sposobów reagowania na Boże Słowo.
1
Kiedy Jezus był nad Jeziorem Galilejskim, zgromadził się wokół Niego tłum ludzi, aby słuchać Jego nauczania. Dlatego Jezus wsiadł do łodzi... – Slajd 1
2
... A potem opowiedział ludziom zgromadzonym na brzegu taką przypowieść: – Slajd 2
3
„Pewien siewca wyszedł na pole, aby go obsiać”. – Slajd 3
4
„A kiedy siał, niektóre ziarna padły na drogę”. – Slajd 4
5
„Wtedy przyleciały ptaki i zjadły je”. – Slajd 5
6
„Inne padły na grunt skalisty, gdzie było mało ziemi. Kiełki szybko wzeszły, ale gdy pokazało się słońce, przypaliło je i uschły, bo nie zapuściły korzeni”. – Slajd 6
7
„Jeszcze inne upadły między chwasty, zostały zagłuszone i nie przyniosły plonu”. – Slajd 7
8
„Pozostałe ziarna padły na dobrą glebę i wydały plon”. – Slajd 8
9
„Niektóre trzydziestokrotny, inne sześćdziesięciokrotny, a jeszcze inne stokrotny”. Potem Jezus wezwał ludzi: „Kto ma uszy do słuchania, niech słucha”. – Slajd 9
10
Później Jezus tak wyjaśnił znaczenie tej przypowieści swoim uczniom: – Slajd 10
11
„Ziarnem jest Słowo Boże. Tymi na drodze są ludzie, którzy go słuchają. Potem jednak przychodzi diabeł i zabiera Słowo z ich serca, aby nie uwierzyli i nie zostali zbawieni”. – Slajd 11
12
„Inni są jak grunt skalisty. Słuchają Słowa i z radością je przyjmują, nie mają jednak korzenia, wierzą do czasu, a w chwili próby rezygnują”. – Slajd 12
13
„Ziarno między cierniami oznacza z kolei tych, którzy usłyszeli, lecz gdy idą przez życie, troski, bogactwo i przyjemności stopniowo tłamszą ich wzrost. Te ziarna nie dojrzewają”. – Slajd 13
14
„Natomiast urodzajna gleba to ludzie o dobrym i szlachetnym sercu, którzy słuchają Słowa, zachowują je w sobie i dzięki wytrwałości przynoszą plon”. – Slajd 14
15
„Ci wydają owoc, jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, a inny trzydziestokrotny”. – Slajd 15
16
Darmowy film z tą historią jest do pobrania w kilku rozdzielczościach i w wielu językach na stronie: www.gnpi.org/media/the-global-gospel. – Slajd 16