Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

O niewidomym i niemym człowieku

Jezus uzdrawia człowieka, który był niewidomy i niemy.
1
Do Jezusa przyprowadzono opętanego człowieka. Był on niewidomy i głuchoniemy. Jezus uzdrowił go i ten mężczyzna zaczął mówić oraz widział. – Slajd 1
2
Wywołało to zachwyt wśród ludzi, którzy pytali: „Czyż On nie jest Synem Dawida?”. Jednak gdy usłyszeli to faryzeusze, mówili: „On wyrzuca demony dzięki Belzebubowi, władcy demonów”. – Slajd 2
3
Jezus znał ich myśli, więc powiedział: „Każde królestwo wewnętrznie skłócone ulega spustoszeniu. I żadne miasto czy dom, rozdarte niezgodą, nie przetrwa”. – Slajd 3
4
Wtedy niektórzy nauczyciele Prawa i faryzeusze powiedzieli do Niego: „Nauczycielu, chcemy zobaczyć jakiś Twój znak”. – Slajd 4
5
„Ludzie źli i wiarołomni domagają się znaku, ale nie zobaczą, chyba tylko znak proroka Jonasza. Bo tak jak Jonasz był trzy dni i trzy noce we wnętrzu wielkiej ryby...” – Slajd 5
6
„... Tak też Syn Człowieczy będzie przez trzy doby we wnętrzu ziemi. Mieszkańcy Niniwy powstaną na sądzie z tym pokoleniem i oskarżą je, bo oni nawrócili się dzięki nauczaniu Jonasza. A przecież stoi teraz przed wami ktoś większy niż Jonasz”. – Slajd 6
7
„Królowa z Południa też stanie na sądzie razem z waszym pokoleniem i oskarży was. Przybyła tu bowiem z dalekich stron, by słuchać mądrości Salomona. A przecież stoi teraz przed wami ktoś większy niż Salomon”. – Slajd 7
8
Slajd 8