Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Uzdrowienie dwóch niewidomych i niemego

Jezus uzdrowił trzech mężczyzn: dwóch niewidomych i jednego niemego.
1
Gdy Jezus odchodził z domu Jaira w Kafarnaum, poszli za Nim dwaj niewidomi i wołali: „Zmiłuj się nad nami, Synu Dawida!”. – Slajd 1
2
A kiedy wszedł do domu, niewidomi podeszli do Niego. „Czy wierzycie, że mogę to uczynić?” – zapytał ich Jezus. „Tak, Panie!” – odpowiedzieli. – Slajd 2
3
Wtedy dotknął ich oczu i powiedział: „Skoro wierzycie, to niech się tak stanie”. I ich oczy zostały uzdrowione. – Slajd 3
4
Jezus zaś nakazał im surowo: „Nikomu o tym nie mówcie!”. Oni jednak po wyjściu rozpowiadali o Nim po całej okolicy. – Slajd 4
5
Gdy uzdrowieni wychodzili, przyprowadzono do Niego człowieka niemego, który był opętany. – Slajd 5
6
Gdy demon został wypędzony, niemy przemówił. A tłumy zdumiewały się i mówiły: „Nigdy coś takiego nie wydarzyło się w Izraelu". – Slajd 6
7
Faryzeusze jednak uważali, że Jezus wygania demony za pośrednictwem władcy demonów. – Slajd 7
8
Slajd 8