Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Przypowieści o Królestwie Niebios

Przypowieść o ukrytym skarbie, drogocennej perle i połowie ryb.
1
Jezus opowiedział następującą przypowieść: „Królestwo Niebios przypomina skarb...” – Slajd 1
2
„... Który pewien człowiek znalazł zakopany w polu”. – Slajd 2
3
„Ukrył go z powrotem i odszedł ucieszony. Sprzedał wszystko, co miał i kupił to pole”. – Slajd 3
4
Jezus powiedział jeszcze: „Królestwo Niebios przypomina również kupca, który poszukiwał pięknych pereł”. – Slajd 4
5
„Gdy znalazł tę jedną, niezwykle cenną, odszedł, sprzedał wszystko co miał i kupił ją”. – Slajd 5
6
„Królestwo Niebios podobne jest również do sieci zarzuconej w morze, do której wpadają przeróżne ryby. Kiedy już się napełni, wyciąga się ją na brzeg i przebiera ryby. Dobre ryby wybiera się do naczyń, a złe wyrzuca”. – Slajd 6
7
„Podobnie będzie przy końcu świata. Zjawią się aniołowie i oddzielą złych od sprawiedliwych”. – Slajd 7
8
„Złych wrzucą do rozpalonego pieca, gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębami”. – Slajd 8
9
Wtedy zapytał ich Jezus: „Czy rozumiecie to wszystko?”. Odpowiedzieli Mu: „Tak”. – Slajd 9
10
Potem powiedział: „Właśnie dlatego każdy nauczyciel Pisma, gdy staje się uczniem Królestwa Niebios, przypomina gospodarza domu, który ze swego skarbca wyjmuje to, co nowe i stare”. – Slajd 10
11
Slajd 11