Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Przypowieść o mądrym i głupim budowniczym

Jezus porównuje sposób reagowania na Jego Słowo do pracy mądrego i głupiego budowniczego.
1
Jezus nauczał swoich uczniów na górze: – Slajd 1
2
„Każdy, kto słucha Moich słów i wprowadza je w czyn, jest podobny do człowieka rozsądnego...” – Slajd 2
3
„... Który zbudował dom na skale”. – Slajd 3
4
„Spadł ulewny deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się silne wiatry i uderzyły w ten dom. Jednak on się nie zawalił, bo zbudowany był na skale”. – Slajd 4
5
„Każdy zaś, kto słucha tych Moich słów, ale nie wprowadza ich w czyn, podobny jest do człowieka głupiego, który dom zbudował na piasku”. – Slajd 5
6
„Spadł ulewny deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się silne wiatry i uderzyły w ten dom, a on się zawalił. Upadek zaś jego był wielki”. – Slajd 6
7
„Gdy Jezus skończył mówić, tłumy były zdumione Jego nauką. W odróżnieniu od znawców Prawa uczył bowiem jak ktoś, kto ma moc”. – Slajd 7
8
Darmowy film z tą historią jest do pobrania w kilku rozdzielczościach i w wielu językach na stronie: www.gnpi.org/media/the-global-gospel. – Slajd 8