Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Jezus naucza o troskach

Jezus wzywa, aby się nie martwić, bo On troszczy się o nasze potrzeby.
1
Jezus był na górze i nauczał swoich uczniów: „Nie martwcie się o swoje życie – co będziecie jeść i pić, ani o swoje ciało – w co się ubierzecie". – Slajd 1
2
„Bo czy życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż ubranie?”. – Slajd 2
3
„Popatrzcie na ptaki na niebie. One nie sieją ani nie zbierają plonów i nie gromadzą ich w spichlerzach...” – Slajd 3
4
„... A wasz Ojciec, który jest w niebie, karmi je. Czy nie jesteście od nich ważniejsi?”. – Slajd 4
5
„Czy ktoś z was, zamartwiając się, może przedłużyć swoje życie choćby o chwilę? Dlaczego martwicie się też o ubranie?”. – Slajd 5
6
„Popatrzcie na polne kwiaty, jak rosną. Nie pracują ani nie przędą". – Slajd 6
7
„A mówię wam, że nawet Salomon w całym swym przepychu nie był tak ubrany jak jeden z nich”. – Slajd 7
8
„Skoro więc trawę polną, która dzisiaj jest, a jutro zostanie spalona, Bóg tak ubiera, to czy nie tym bardziej was, ludzie małej wiary?”. – Slajd 8
9
„Nie martwcie się więc i nie mówcie: »Co będziemy jeść?« albo: »Co będziemy pić?«, albo: »W co się ubierzemy?«. O to wszystko kłopoczą się poganie. A przecież wasz Ojciec wie, że tego wszystkiego potrzebujecie”. – Slajd 9
10
„Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane”. – Slajd 10
11
„Nie martwcie się więc o jutro, bo dzień jutrzejszy zatroszczy się o siebie. Dzień dzisiejszy ma wystarczająco dużo zmartwień”. – Slajd 11
12
Darmowy film z tą historią jest do pobrania w kilku rozdzielczościach i w wielu językach na stronie: www.gnpi.org/media/the-global-gospel. – Slajd 12