Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Modlitwa Pańska

Jezus uczy swoich uczniów, jak powinni się modlić.
1
Jezus nauczał na górze swoich uczniów. Mówił: „Uważajcie, aby nie postępować sprawiedliwie na pokaz, po to, by was ludzie podziwiali. Bo wtedy nie otrzymacie nagrody od waszego Ojca, który jest w niebie”. – Slajd 1
2
„Kiedy dajesz jałmużnę, nie trąb o tym przed sobą. Tak bowiem robią obłudnicy w synagogach i na ulicach, by ich ludzie chwalili. Zapewniam was, już otrzymują swoją nagrodę”. – Slajd 2
3
„Kiedy dajesz jałmużnę, niech nie wie twoja lewa ręka, co czyni prawa...” – Slajd 3
4
„... Aby twój dar pozostał w ukryciu. Wtedy twój Ojciec, który widzi także to, co ukryte, nagrodzi ciebie”. – Slajd 4
5
„Również gdy się modlisz, nie bądź jak obłudnicy. Oni modlą się chętnie w synagogach i miejscach publicznych, aby się pokazać ludziom. Zapewniam was, już odbierają swą całą zapłatę”. – Slajd 5
6
„Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do swojego pokoju, zamknij drzwi i módl się do swego Ojca, który jest w ukryciu. A twój Ojciec, który widzi także to, co ukryte, nagrodzi ciebie”. – Slajd 6
7
„W swoich modlitwach nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że zostaną wysłuchani ze względu na swą wielomówność. Nie naśladujcie ich. Ojciec wasz bowiem wie, czego potrzebujecie, jeszcze zanim Go poprosicie. Wy zaś tak się módlcie:” – Slajd 7
8
„Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje. Przyjdź Królestwo twoje. Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi”. – Slajd 8
9
„Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom”. – Slajd 9
10
„I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego”. – Slajd 10
11
Jezus powiedział jeszcze: „Jeśli wybaczycie ludziom ich przewinienia, to i wam przebaczy wasz Ojciec, który jest w niebie. Jeśli zaś nie wybaczycie ludziom, to i wasz Ojciec nie przebaczy wam waszych grzechów”. – Slajd 11
12
Darmowy film z tą historią jest do pobrania w kilku rozdzielczościach i w wielu językach na stronie: www.gnpi.org/media/the-global-gospel. – Slajd 12