Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Jezus naucza o cudzołóstwie i rozwodzie

Jezus naucza o cudzołóstwie i konsekwencjach rozwodu.
1
Jezus poszedł na górę i nauczał swoich uczniów: „Wiecie, że powiedziano: »Nie będziesz cudzołożył!«”. – Slajd 1
2
„A Ja wam mówię, że każdy, kto pożądliwie przygląda się kobiecie, już w swoim sercu popełnił cudzołóstwo”. – Slajd 2
3
„Jeśli więc twoje prawe oko sprawia, że grzeszysz, wyłup je i odrzuć od siebie”. – Slajd 3
4
„Lepiej jest bowiem dla ciebie, gdy stracisz jakąś część twego ciała, niż gdyby całe ciało miało być wrzucone w ogień piekielny”. – Slajd 4
5
„Podobnie jeśli twa prawa ręka sprawia, że grzeszysz, odetnij ją i odrzuć jak najdalej od siebie!”. – Slajd 5
6
„Lepiej bowiem, gdy zginie jakaś część twego ciała, niż żeby całe twoje ciało miało znaleźć się w piekle”. – Slajd 6
7
„Powiedziano też: »Kto się rozwodzi z żoną, niech jej wręczy list rozwodowy«”. – Slajd 7
8
„Ja wam natomiast mówię, że każdy, kto się rozwodzi z żoną, z wyjątkiem przypadku zdrady małżeńskiej, naraża ją na cudzołóstwo. A kto ożeniłby się z rozwiedzioną, czyni z niej cudzołożnicę”. – Slajd 8
9
Darmowy film z tą historią jest do pobrania w kilku rozdzielczościach i w wielu językach na stronie: www.gnpi.org/media/the-global-gospel – Slajd 9