Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Jezus wybiera dwunastu uczniów

Po całonocnej modlitwie Jezus wybrał dwunastu uczniów.
1
Pewnego razu Jezus poszedł na górę, aby się modlić. Spędził na modlitwie całą noc. – Slajd 1
2
Kiedy nastał dzień, przywołał swoich uczniów i wybrał z nich dwunastu. Tych nazwał apostołami: – Slajd 2
3
Szymona, którego nazwał Piotrem... – Slajd 3
4
... I jego brata Andrzeja... – Slajd 4
5
... I Jakuba... – Slajd 5
6
Jana... – Slajd 6
7
Filipa... – Slajd 7
8
Bartłomieja... – Slajd 8
9
Mateusza... – Slajd 9
10
Tomasza... – Slajd 10
11
Jakuba – syna Alfeusza... – Slajd 11
12
Szymona zwanego Zelotą... – Slajd 12
13
Judę – syna Jakuba... – Slajd 13
14
...I Judasza Iskariotę, który stał się później zdrajcą. – Slajd 14
15
Slajd 15