Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Pan szabatu

Uczniowie zrywają w szabat kłosy, a Jezus tłumaczy ich zachowanie.
1
W pewien szabat Jezus przechodził wśród pól obsianych zbożem... – Slajd 1
2
… Jego uczniowie zrywali kłosy, wyłuskiwali z nich ziarna i jedli. – Slajd 2
3
Wtedy niektórzy faryzeusze zapytali: „Dlaczego robicie to, czego nie wolno robić w szabat?”. – Slajd 3
4
Jezus im odpowiedział: „Czy nie czytaliście o tym, co zrobił Dawid, kiedy był głodny, on sam i jego towarzysze? O tym, jak wszedł do domu Bożego...”. – Slajd 4
5
„… Wziął poświęcony chleb, który mogą jeść tylko kapłani, a potem jadł go i dał swoim ludziom?”. – Slajd 5
6
Jezus powiedział jeszcze: „Syn Człowieczy jest Panem szabatu”. – Slajd 6
7
Slajd 7