Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Uzdrowienie chromego przy sadzawce

Jezus uzdrowił w szabat chromego przy sadzawce Betezda.
1
Kiedy obchodzono żydowskie święto, Jezus udał się do Jerozolimy. Tam, przy Bramie Owczej znajdowała się sadzawka zwana po hebrajsku Betezda. Była otoczona pięcioma krużgankami. – Slajd 1
2
Było w nich mnóstwo chorych – niewidomych, chromych i sparaliżowanych. – Slajd 2
3
Leżał tam też pewien człowiek, który chorował już trzydzieści osiem lat. – Slajd 3
4
Gdy Jezus go zobaczył i poznał, że już od wielu lat czeka na uzdrowienie, zapytał: „Czy chcesz być zdrowy?”. – Slajd 4
5
Chory odpowiedział Mu: „Panie! Nie ma człowieka, który wrzuciłby mnie do sadzawki, gdy woda zostanie poruszona. Zanim zaś ja sam dojdę, inny wchodzi przede mną”. – Slajd 5
6
Wówczas Jezus polecił mu: „Wstań, weź swoje posłanie i chodź!”. – Slajd 6
7
I chory natychmiast wyzdrowiał. Zabrał swoje posłanie... – Slajd 7
8
... I zaczął chodzić. Tego dnia był akurat szabat. – Slajd 8
9
Dlatego Żydzi upomnieli uzdrowionego: „Dziś jest szabat, nie wolno ci więc nosić posłania”. – Slajd 9
10
Lecz on odpowiedział: „Przecież ten, który mnie uleczył, polecił, bym je złożył i zaczął chodzić”. – Slajd 10
11
A oni zapytali go: „Kim był ten człowiek, który ci powiedział, abyś wstał i chodził?”. – Slajd 11
12
Uzdrowiony jednak nie wiedział, kto to był. Jezus bowiem oddalił się od zgromadzonego tam tłumu. – Slajd 12
13
Gdy Jezus spotkał go później w świątyni, powiedział do niego: „Wyzdrowiałeś! Nie grzesz już więcej, aby nie stało ci się coś gorszego!”. – Slajd 13
14
Po odejściu stamtąd człowiek ten powiedział Żydom, że to właśnie Jezus go uleczył. – Slajd 14
15
Slajd 15