Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Powołanie Mateusza

Jezus powołuje celnika Mateusza, ale nie wszystkim to się podoba.
1
Pewnego razu Jezus poszedł do miasta Kafarnaum. Zobaczył tam Mateusza, poborcę podatków siedzącego przy stole celnym. – Slajd 1
2
Jezus podszedł do Mateusza i powiedział: „Chodź, zostań moim uczniem!”. Mateusz natychmiast wstał, zostawił wszystko i poszedł za Jezusem. – Slajd 2
3
Wkrótce potem wydał na cześć Jezusa przyjęcie. – Slajd 3
4
Przy stole oprócz Jezusa i Jego uczniów usiadło bardzo wielu celników oraz innych ludzi tego pokroju. – Slajd 4
5
Kiedy to zobaczyli faryzeusze, zapytali uczniów: – Slajd 5
6
„Dlaczego zasiadacie przy jednym stole z celnikami i innymi grzesznikami?”. – Slajd 6
7
Gdy usłyszał to Jezus, powiedział: „Lekarz nie jest potrzebny zdrowym, lecz chorym”. – Slajd 7
8
„Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: »Miłosierdzia chcę, a nie ofiary«. Nie przyszedłem wzywać do opamiętania sprawiedliwych, lecz grzeszników”. – Slajd 8
9
Slajd 9