Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Uzdrowienie sparaliżowanego

Jezus, uzdrawiając sparaliżowanego, pokazuje swoją moc odpuszczania grzechów.
1
Pewnego dnia Jezus przebywał w Kafarnaum, a wokół Niego siedzieli faryzeusze i nauczyciele Prawa, którzy przybyli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i Jerozolimy. A miał w sobie moc uzdrawiania chorób. – Slajd 1
2
Wokół Jezusa zgromadził się ogromny tłum ludzi. – Slajd 2
3
Czterech mężczyzn przyniosło sparaliżowanego, aby Jezus go uzdrowił. – Slajd 3
4
Jednak był tam taki tłum, że nie mogli się przecisnąć i dostać do Niego. Weszli zatem na dach i zrobili w nim otwór... – Slajd 4
5
... Potem na noszach spuścili przez niego sparaliżowanego... – Slajd 5
6
... Wprost przed Jezusa. – Slajd 6
7
Gdy Jezus zobaczył ich wiarę, powiedział do tego chorego mężczyzny: „Synu! Twoje grzechy są odpuszczone”. – Slajd 7
8
A siedzący tam nauczyciele Prawa i faryzeusze pomyśleli: „Dlaczego On tak mówi? To obraża Boga! Któż może wybaczać grzechy? Jedynie sam Bóg!”. – Slajd 8
9
Jezus znał ich myśli i zwrócił się do nich: „Dlaczego tak myślicie? Co jest łatwiejsze? Powiedzieć sparaliżowanemu: Przebaczam ci grzechy? Czy polecić mu: Wstań, weź swoje nosze i chodź?”. – Slajd 9
10
„Przekonam was jednak, że Syn Człowieczy ma moc odpuszczać grzechy na ziemi. Potem zwrócił się do sparaliżowanego:” – Slajd 10
11
„Wstań, weź swoje nosze i wracaj do domu!”. – Slajd 11
12
Wtedy on natychmiast wstał, zabrał nosze i wrócił do domu, wielbiąc Boga. – Slajd 12
13
A wszyscy zdumiewali się i chwalili Boga. – Slajd 13
14
Byli pełni podziwu i mówili: „Czegoś takiego jeszcze nigdy nie widzieliśmy”. – Slajd 14
15
Darmowy film z tą historią jest do pobrania w kilku rozdzielczościach i w wielu językach na stronie: www.gnpi.org/media/the-global-gospel. – Slajd 15