Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Jezus uzdrawia trędowatego

Trędowaty prosi Jezusa o uzdrowienie.
1
Kiedy Jezus był w pewnym mieście, przyszedł do Niego mężczyzna, cały pokryty trądem. – Slajd 1
2
Kiedy zobaczył Jezusa, upadł na twarz i błagał: – Slajd 2
3
„Panie! Jeżeli tylko byś zechciał, mógłbyś mnie oczyścić”. – Slajd 3
4
Wtedy Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i powiedział: „Chcę! Bądź oczyszczony!”. I trąd natychmiast ustąpił. – Slajd 4
5
Następnie nakazał uzdrowionemu: „Nic nikomu nie mów! Ale tak jak nakazał Mojżesz, idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę za swe oczyszczenie. Niech to będzie dla nich świadectwem”. – Slajd 5
6
Wieść o Nim coraz bardziej się rozchodziła. Wielkie tłumy schodziły się, aby Go słuchać i być uzdrowionymi ze swoich chorób. – Slajd 6
7
Jezus natomiast usuwał się na ustronne miejsca i tam się modlił. – Slajd 7
8
Darmowy film z tą historią jest do pobrania w kilku rozdzielczościach i w wielu językach na stronie: www.gnpi.org/media/the-global-gospel – Slajd 8