Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Jezus uzdrawia teściową Piotra

Jezus uzdrowił teściową Piotra oraz wielu innych przyprowadzonych do Niego chorych.
1
Po opuszczeniu synagogi w Kafarnaum, Jezus poszedł do domu Szymona. – Slajd 1
2
A teściowa Szymona miała wysoką gorączkę, dlatego prosili Go, aby jej pomógł. – Slajd 2
3
Jezus pochylił się nad nią i rozkazał gorączce, aby ją opuściła. – Slajd 3
4
Uzdrowiona kobieta natychmiast wstała i usługiwała im. – Slajd 4
5
Wieczorem, gdy zaszło słońce przychodziły do niego tłumy i przyprowadzały cierpiących na rozmaite choroby, których mieli u siebie. – Slajd 5
6
Jezus kładł na nich ręce i uzdrawiał. – Slajd 6
7
A demony, które wyganiał z ludzi krzyczały: „Ty jesteś Synem Bożym!”. Jezus gromił je i nie pozwalał im mówić, ponieważ wiedziały, że jest Mesjaszem. – Slajd 7
8
Następnego dnia, jeszcze przed świtem, Jezus wstał i udał się na odludne miejsce. – Slajd 8
9
Ludzie szukali Go i znaleźli. A potem błagali Go, by ich nie opuszczał. – Slajd 9
10
„Muszę ogłaszać dobrą nowinę o Królestwie Bożym również w innych miastach, bo po to właśnie Bóg mnie posłał” – wyjaśniał Jezus. – Slajd 10
11
Darmowy film z tą historią jest do pobrania w kilku rozdzielczościach i w wielu językach na stronie: www.gnpi.org/media/the-global-gospel. – Slajd 11