Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Powołanie pierwszych uczniów

Po bezowocnym połowie, Piotr posłuszny słowom Jezusa zarzucił sieci po drugiej stronie łodzi. Następnie Jezus powołał czterech rybaków, by byli „rybakami ludzi”.
1
Pewnego razu Jezus stał nad jeziorem Genezaret, a ludzie tłoczyli się wokół Niego, aby słuchać Słowa Bożego. – Slajd 1
2
Jezus zobaczył na brzegu dwie łodzie. Rybacy właśnie z nich wysiedli i płukali sieci. – Slajd 2
3
Jezus wszedł do jednej z nich, która należała do Szymona i poprosił go, aby nieco odpłynął od brzegu. – Slajd 3
4
Potem usiadł w niej i nauczał tłumy. – Slajd 4
5
Gdy skończył przemawiać, zwrócił się do Szymona: „Wypłyń na głęboką wodę i zarzuć tam sieci na połów”. – Slajd 5
6
A Szymon odpowiedział: „Mistrzu, całą noc ciężko pracowaliśmy i nic nie złowiliśmy. Skoro jednak Ty to mówisz, zarzucę sieci”. – Slajd 6
7
Zarzucili więc sieci, ale tym razem były one pełne ryb i prawie się rwały. – Slajd 7
8
Wtedy dali znak wspólnikom w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie tak, że omal nie utonęły. – Slajd 8
9
Kiedy zobaczył to Szymon Piotr, upadł przed Jezusem na kolana i prosił: „Panie, odejdź ode mnie, bo jestem grzesznym człowiekiem”. Zdumienie bowiem ogarnęło jego i wszystkich, którzy z nim byli, z powodu obfitości połowu. Podobnie też było z Jakubem i Janem, synami Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. – Slajd 9
10
Jezus zaś powiedział do Szymona: „Nie bój się, bo odtąd będziesz łowił ludzi”. – Slajd 10
11
Potem rybacy wyciągnęli łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za Jezusem. – Slajd 11
12
Slajd 12