Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Uzdrowienie syna urzędnika królewskiego

Jezus uzdrawia syna urzędnika królewskiego z Kafarnaum.
1
Jezus przebywał dwa dni w Samarii, a potem odszedł do Galilei. (Chociaż sam twierdził, że prorok nie jest szanowany we własnej ojczyźnie). Kiedy jednak przyszedł do Galilei, mieszkańcy dobrze Go przyjęli, bo widzieli wszystko, co w święto uczynił w Jerozolimie. Oni bowiem również byli na tych uroczystościach. – Slajd 1
2
Jezus zaś ponownie przyszedł do Kany Galilejskiej... – Slajd 2
3
... To tutaj wcześniej przemienił wodę w wino. – Slajd 3
4
W Kafarnaum mieszkał pewien urzędnik królewski, którego syn chorował. – Slajd 4
5
Kiedy usłyszał, że Jezus powrócił z Judei do Galilei, poszedł do Niego i prosił, aby przyszedł i uzdrowił jego umierającego syna. – Slajd 5
6
Jezus powiedział do niego: „Jeśli nie zobaczycie znaków i cudów, to nie uwierzycie”. – Slajd 6
7
Urzędnik królewski prosił jednak: „Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko.”. Jezus na to: „Wracaj! Twój syn żyje”. – Slajd 7
8
Urzędnik uwierzył słowom Jezusa i odszedł do domu. A gdy jeszcze był w drodze, wybiegli mu naprzeciw słudzy z wiadomością, że jego syn żyje. – Slajd 8
9
Pytał ich więc, o której godzinie poczuł się lepiej. „Gorączka spadła mu wczoraj około godziny trzynastej” – odpowiedzieli. – Slajd 9
10
Wówczas urzędnik uświadomił sobie, że stało się to właśnie o tej godzinie, kiedy Jezus mu powiedział: „Syn twój żyje”. I uwierzył on sam, jak i wszyscy jego domownicy. – Slajd 10
11
Był to już drugi cudowny znak, który Jezus uczynił po przyjściu z Judei do Galilei. – Slajd 11
12
Darmowy film z tą historią jest do pobrania w kilku rozdzielczościach i w wielu językach na stronie: www.gnpi.org/media/the-global-gospel. – Slajd 12