Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Jezus oferuje wodę życia

Ciąg dalszy rozmowy Jezusa z Samarytanką o wodzie życia.
1
Samarytanka powiedziała do Jezusa: „Nasi przodkowie czcili Boga na tej górze, ale wy, Hebrajczycy, mówicie, że Jerozolima jest właściwym miejscem oddawania Mu czci”. – Slajd 1
2
A Jezus na to: „Wierz mi, kobieto, że zbliża się godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będzie się już więcej oddawać czci Ojcu”. – Slajd 2
3
„Wy czcicie to, czego nie znacie. My zaś oddajemy cześć Temu, kogo znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów”. – Slajd 3
4
„Nadchodzi jednak czas, że prawdziwi wyznawcy będą Go czcić w duchu i w prawdzie. Bóg jest Duchem, dlatego ci, którzy Go wielbią, powinni to robić w duchu i w prawdzie”. – Slajd 4
5
Kobieta odparła: „Wiem, że ma przyjść Mesjasz (to znaczy Chrystus). Kiedy On przyjdzie, wszystko nam wyjaśni”. – Slajd 5
6
Jezus na to: „Właśnie z Nim rozmawiasz. To ja jestem Mesjaszem”. – Slajd 6
7
W tym momencie wrócili uczniowie. Dziwili się, że rozmawia z kobietą. Nikt Go jednak nie zapytał: „Czego chcesz od niej?” lub: „Dlaczego z nią rozmawiasz?”. – Slajd 7
8
Kobieta natomiast zostawiła swój dzban, pobiegła do miasta i zaczęła rozpowiadać: „Chodźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział o wszystkim, co zrobiłam w życiu! To musi być Mesjasz!”. Wtedy Samarytanie wyszli z miasta do Jezusa. – Slajd 8
9
Tymczasem uczniowie zachęcali Go: „Nauczycielu, zjedz coś!”. On im jednak odpowiedział: „Ja mam do jedzenia pokarm, którego wy nie znacie”. – Slajd 9
10
Uczniowie więc pytali się nawzajem: „Czyżby ktoś przyniósł Mu coś do jedzenia?”. – Slajd 10
11
Wtedy Jezus powiedział: „Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał i wykonać Jego dzieło”. – Slajd 11
12
„Czy nie mówicie: »Jeszcze cztery miesiące, a nadejdą żniwa?«. Mówię wam, spójrzcie i przypatrzcie się polom, że już są białe, gotowe do żniwa. Już żniwiarz otrzymuje zapłatę i zbiera owoc na życie wieczne. W ten sposób siewca cieszy się razem ze żniwiarzem”. – Slajd 12
13
„Prawdziwe jest bowiem przysłowie: »Kto inny sieje, a kto inny zbiera«. Ja was posłałem, abyście zbierali to, nad czym się nie trudziliście. Inni się trudzili, a wy zbieracie owoc ich pracy”. – Slajd 13
14
Wielu Samarytan z tego miasta uwierzyło w Jezusa dzięki dzięki świadectwu kobiety, która rozgłaszała: „Powiedział mi o wszystkim, co uczyniłam”. – Slajd 14
15
Kiedy Samarytanie przyszli do Jezusa, prosili Go, aby u nich pozostał. – Slajd 15
16
Jezus zatrzymał się tam na dwa dni i wielu mieszkańców w Niego uwierzyło. – Slajd 16
17
Potem powiedzieli kobiecie: „Teraz wierzymy już nie na podstawie tego, co nam opowiedziałaś, ale dlatego, że sami Go usłyszeliśmy i przekonaliśmy się, że On naprawdę jest Zbawicielem świata”. – Slajd 17
18
Slajd 18