Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Rozmowa Jezusa z Nikodemem

Jezus rozmawia z Nikodemem o narodzeniu się z Ducha i życiu wiecznym.
1
Pewien człowiek, faryzeusz o imieniu Nikodem, który był członkiem rady żydowskiej, przyszedł do Jezusa nocą i powiedział: – Slajd 1
2
„Rabbi, wiemy że jesteś nauczycielem, który przyszedł od Boga. Nikt nie mógłby robić takich cudów jak Ty, jeśli Bóg nie byłby z nim”. – Slajd 2
3
Jezus odpowiedział: „Zapewniam cię, że jeśli człowiek nie narodzi się na nowo, nie będzie mógł zobaczyć Królestwa Bożego”. – Slajd 3
4
Nikodem zapytał: „Jak człowiek może narodzić się, kiedy jest już dorosły? Nie może przecież wejść ponownie do łona swojej matki i urodzić się jeszcze raz, prawda?”. – Slajd 4
5
Jezus odpowiedział: „Zapewniam cię, że jeśli człowiek nie narodzi się z wody oraz Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego”. – Slajd 5
6
„Co narodziło się z ciała jest ciałem, a co narodziło się z Ducha jest duchem. Nie dziw się, że ci powiedziałem: »Musisz narodzić się na nowo«”. – Slajd 6
7
„Wiatr wieje dokąd chce, a ty słyszysz jego szum, ale nie wiesz skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak samo jest z każdym, kto narodził się z Ducha”. – Slajd 7
8
Nikodem odpowiedział: „Jak to możliwe?”. Jezus odrzekł: „Nie rozumiesz tego, mimo że jesteś nauczycielem Izraela?". – Slajd 8
9
„Zapewniam cię, że mówimy o tym, co wiemy i świadczymy o tym, co widzieliśmy, ale wy nie przyjmujecie naszego świadectwa”. – Slajd 9
10
„Jeśli nie wierzycie, kiedy mówię o ziemskich rzeczach, to jak uwierzycie kiedy będę mówił o niebiańskich? Nikt nie był w niebie oprócz Syna Człowieczego, który z niego przybył”. – Slajd 10
11
„Tak jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni... – Slajd 11
12
... Tak Syn Człowieczy musi być wywyższony, aby każdy kto w Niego uwierzy, miał życie wieczne”. – Slajd 12
13
„Bo tak Bóg umiłował świat, że oddał Swojego Syna jednorodzonego, aby każdy kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne". – Slajd 13
14
„Bóg nie posłał Swojego Syna na świat, aby wydał na niego wyrok, ale żeby świat był przez Niego zbawiony”. – Slajd 14
15
Slajd 15