Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Pierwszy cud Jezusa

Jezus zamienia na weselu wodę w wino.
1
W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele. – Slajd 1
2
Jednym z gości była Maria, matka Jezusa. – Slajd 2
3
Jezus razem ze swoimi uczniami, był także zaproszony na to wesele. – Slajd 3
4
Kiedy skończyło się wino, matka Jezusa powiedziała do Niego: „Nie mają już wina”. Jezus odpowiedział: „Dlaczego mi to mówisz?”. – Slajd 4
5
Maria powiedziała to sług: „Cokolwiek On wam powie, zróbcie”. – Slajd 5
6
W pobliżu stało sześć kamiennych dzbanów na wodę, które służyły do ceremonii obmywania. Każdy z dzbanów był w stanie zmieścić około 100 litrów wody. Jezus powiedział do sług: „Wypełnijcie je wodą”. – Slajd 6
7
Wypełnili je więc, aż po same brzegi. Wtedy powiedział do nich: „A teraz odlejcie trochę i zanieście staroście wesela". Tak zrobili. – Slajd 7
8
A gdy starosta weselny spróbował wody, która stała się winem – a nie wiedział, skąd jest (słudzy zaś, którzy przynieśli wodę, wiedzieli) – zawołał pana młodego. – Slajd 8
9
„Każdy podaje najpierw dobre wino, a tańsze zostawia dla gości kiedy sobie podpiją”– powiedział – a ty trzymałeś to dobre wino aż do tej pory!”. – Slajd 9
10
Ten pierwszy cud Jezus uczynił w Kanie Galilejskiej. W ten sposób objawił swoją chwałę, a Jego uczniowie uwierzyli w Niego. – Slajd 10
11
Slajd 11