Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Pierwsi uczniowie Jezusa

Piotr, Andrzej, Filip i Natanael postanawiają pójść za Jezusem.
1
Następnego dnia po chrzcie Jezusa, Jan  stał ze swoimi dwoma uczniami. Wpatrując się w Jezusa, kiedy Ten przechodził, powiedział: „Spójrzcie, to jest  Baranek Boży!”. – Slajd 1
2
Kiedy uczniowie Jana to usłyszeli, poszli za Jezusem. Jezus odwrócił się, zobaczył ich idących za nim i odezwał się: „Czego szukacie?”. Oni odpowiedzieli Mu: „Rabbi” (to znaczy Nauczycielu), gdzie mieszkasz?”. – Slajd 2
3
Jezus odpowiedział: „Chodźcie i zobaczcie”. Poszli i zobaczyli, gdzie Jezus mieszka i zostali z Nim tego dnia. Było to około godziny szesnastej. – Slajd 3
4
Andrzej, brat Szymona Piotra, był jednym z tych dwóch uczniów, którzy usłyszeli, co Jan powiedział i poszedł za Jezusem. Odnalazł swojego brata Szymona i powiedział do niego: „Znaleźliśmy Mesjasza!” (co znaczy Chrystusa). – Slajd 4
5
Andrzej przyprowadził Szymona do Jezusa. Jezus spojrzał na niego i powiedział: „Ty jesteś Szymon, syn Jana. Będziesz nazywany Kefas (Kamień)” [to znaczy Piotr]. – Slajd 5
6
Następnego dnia Jezus chciał udać się to Galilei. Spotkał Filipa i powiedział do niego: „Chodź za mną”. (Filip pochodził z Betsaidy, miasta Andrzeja i Piotra). – Slajd 6
7
Filip odszukał Natanaela i powiedział do niego: „Znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie, a także prorocy  – Jezusa z Nazaretu, syna Józefa”. Natanael odpowiedział: „Czy cokolwiek dobrego może być z Nazaretu?”. Na to Filip: „Chodź sam i zobacz”. – Slajd 7
8
Jezus ujrzał zbliżającego się Natanaela i zawołał: „Spójrzcie, to jest prawdziwy Izraelita, w którym nie ma kłamstwa!”. Natanael zapytał Go: „Skąd mnie znasz?”. – Slajd 8
9
Jezus odpowiedział: „Zanim Filip cię zawołał, kiedy byłeś pod figowym drzewem, widziałem cię”. Natanael odpowiedział Mu: „Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś królem Izraela!”. – Slajd 9
10
Jezus powiedział do niego: „Czy dlatego, że powiedziałem ci, że widziałem cię pod drzewem figowym uwierzyłeś? Zobaczysz jeszcze większe rzeczy niż to”. – Slajd 10
11
Kontynuował: „Zapewniam was  – zobaczycie otwarte niebo i aniołów Bożych zstępujących i wstępujących na Syna Człowieczego”. – Slajd 11
12
Slajd 12