Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.
1
Pewnego dnia Jezus przybył z Galilei do Jana, aby dać się ochrzcić w rzece Jordan. – Slajd 1
2
Jan jednak nie chciał do tego dopuścić i mówił: „To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?”. – Slajd 2
3
Lecz Jezus mu odpowiedział: „Ustąp teraz, bo powinniśmy wypełnić całą sprawiedliwość”. – Slajd 3
4
I Jan ustąpił. – Slajd 4
5
Zaraz po chrzcie Jezus wyszedł z wody. Wtedy otworzyło się nad Nim niebo i zobaczył Ducha Bożego, który zstąpił na Niego w postaci gołębicy. – Slajd 5
6
A z niebios rozległ się głos: „To jest mój ukochany Syn, w którym mam upodobanie”. – Slajd 6
7
Slajd 7